Che Sarigumba

Che Sarigumba

Nanay, nobelista at diyarista si Che Sarigumba. Walong taon siyang umupong travel and lifestyle editor ng Pilipino Mirror.

Ang nobela niyang “Puso pa rin ang Nagpasiya” ay nanalo ng first prize sa National Book Development Board (NBDB) Story Writing Contest noong 2009. Naisalibro ito noong 2017 ng Vee Press (Vibal). Inilathala naman ng Rebo Press (2019) ang kanyang ikalawang nobelang “Sana Kahit Minsan”.

Naging fellow siya ng Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo (2010) at University of the Philippines National Writers’ Workshop for Mid-Career Authors (2018). Miyembro siya ng National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) at Philippine Center of the International PEN (Poets & Playwrights, Essayists, Novelists).

All Sessions by Che Sarigumba

10:30 am - 11:30 am

In Certain Conversations

Summit Room 3

Speakers/Panel members: Lalaine Yanilla Aquino, Maricel Padua Lopez, Alma Anonas Carpio and Adelle Chua

Moderators: Jenny Ortuoste and Che Sarigumba

[certain-conversations]